Koningsspelen

De Koningsspelen zijn een initiatief van het Nationaal Comité Inhuldiging en werden in 2013 voor het eerst georganiseerd in het kader van het aantreden van Koning Willem-Alexander.

Ook de komende jaren kunnen scholen aan de Koningsspelen meedoen. Naast een sportief programma, krijgen de kinderen ’s ochtends eerst een gezond ontbijt aangeboden.
Scholen mogen zelf bepalen of zij aan de Koningsspelen meedoen. De organisatie van deze sportdag is in handen van de scholen zelf, eventueel in samenwerking met andere organisaties (andere scholen, sportverenigingen, dorpsraad etc.).

Borsele Beweegt biedt ondersteuning bij de organisatie, onder andere in het uitlenen van sportmateriaal. De Koningsspelen vinden elk jaar plaats op of rond 27 april; de verjaardag van Koning Willem-Alexander.

Logo Koningsspelen