Wereldgezondheidsdag

20180407

Met deze dag, ieder jaar op 7 april, vraagt de WHO, de World Health Organization, aandacht voor gezondheid en ziektes in de wereld.