Leefstijlcoach

De gemeente Borsele vindt het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om te bewegen, te sporten en vitaal te zijn. Met vitaal zijn bedoelen we: dat je voldoende energie en mentale veerkracht hebt en lekker in je vel zit.

Wanneer inwoners van de gemeente Borsele daarbij een steuntje in de rug nodig hebben, kunnen de leefstijlcoaches van de gemeente Borsele daarbij helpen. De leefstijlcoaches activeren en motiveren mensen om aan de slag te gaan met een gezonde(re) en actieve (re) leefstijl. Denk aan voldoende bewegen, gezond eten en ontspannen. Zij gaan in gesprek met de inwoners en kijken samen hoe zij kunnen werken aan een gezonde leefstijl. Wat vindt de inwoner belangrijk, waar wil deze aan werken en wat past bij de interesses en mogelijkheden.

De leefstijlcoaches zijn op de hoogte van het aanbod in de gemeente Borsele op het gebied van bewegen, gezondheid, sporten. Ze werken samen met de eerstelijnszorg (onder andere huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, diëtisten, etc.), zorgaanbieders en aanbieders op het gebied van bewegen, voeding, sporten, gezondheid en vitaliteit. De leefstijlcoaches zijn er voor alle inwoners van de gemeente Borsele: jong en oud.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met de leefstijlcoaches.