Leefstijlcoach

De gemeente Borsele vindt het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om te bewegen, te sporten en vitaal te zijn. Met vitaal zijn bedoelen we: dat je voldoende energie en mentale veerkracht hebt en lekker in je vel zit.

Wanneer inwoners van de gemeente Borsele daarbij een steuntje in de rug nodig hebben, kan de leefstijlcoach van de gemeente Borsele daarbij helpen. De leefstijlcoach activeert en motiveert mensen om aan de slag te gaan met een gezonde(re) en actieve (re) leefstijl. Denk aan voldoende bewegen, gezond eten en ontspannen. Zij gaat in gesprek met de inwoners en kijkt samen hoe zij kunnen werken aan een gezonde leefstijl. Wat vindt de inwoner belangrijk, waar wil deze aan werken en wat past bij de interesses en mogelijkheden.

De leefstijlcoach is op de hoogte van het aanbod in de gemeente Borsele op het gebied van bewegen, gezondheid, sporten. Ze werkt samen met de eerstelijnszorg (onder andere huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, diëtisten, etc.), zorgaanbieders en aanbieders op het gebied van bewegen, voeding, sporten, gezondheid en vitaliteit. De leefstijlcoach is er voor alle inwoners van de gemeente Borsele: jong en oud.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met de leefstijlcoach.