Bewegingsonderwijs

Een gymles moet veilig en uitdagend zijn voor elke leerling! Om dat voor elkaar te krijgen heb je kennis, creativiteit en samenwerking nodig. Juist de scholen in Borsele hebben hier ondersteuning voor nodig omdat onderstaande problemen het niet makkelijker maken:

Borsele Beweegt ondersteunt steeds drie scholen tegelijk gedurende 3 maanden. Elke school komt  eens per twee jaar aan bod. Ondersteuning wordt op maat gegeven en heeft als doel de kwaliteit en kwantiteit te verbeteren. Met de school wordt gewerkt aan handvatten om de lessen structureel zo goed als mogelijk aan te pakken. Er worden voorbeeldlessen gegeven, meegewerkt aan een jaarplanning of het gymrooster wordt efficiënter ingedeeld. De methode Basislessen wordt door vrijwel alle scholen gebruikt. Uiteraard kunnen alle Borselse scholen altijd advies vragen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Martijn den Blijker.
bewegingsonderwijs wendsprong