Motorische screening

Ongeveer 6 Borselse basisscholen gebruiken de motorische screening van Borsele Beweegt. Het doel is om motorisch minder vaardige leerlingen te signaleren in groep 2,3 en 5. Deze motorische screening is gemaakt is samenwerking met Dienst Ambulante begeleiding De Korre, Mytylschool Roosendaal en Borsele Beweegt.

Hij is ontwikkeld om op een gemakkelijke en snelle manier een test af te laten nemen door de de basisschool. Voor de opvallende leerlingen wordt er via een beslisboom bekeken hoe deze leerling op een aangepaste manier zijn motoriek kan verbeteren. Per school en per leerling kunnen worden de mogelijke interventies aangepast aangeboden. Doorverwijzen naar een kinderfysiotherapeut, sportplus van DAB de Korre en extra aandacht van de eigen leerkracht zijn voorbeelden van interventies.

Wanneer nieuwe basisscholen interesse hebben om deze screening ook te doen kunnen ze contact opnemen met Martijn den Blijker. Vaak kan er direct ondersteuning gegeven worden om de screening uit te voeren.

Motorische screening balanceren