In veilige handen

Over de grens logo

“Wat zie je er leuk uit” zegt hij en geeft een knipoog.
Is dit onschuldig of is dit over de grens?

 

Heeft uw organisatie vrijwilligers die zich inzetten voor kinderen of jongeren? Mensen met passie die positief betrokken zijn bij de begeleiding van minderjarigen. Helaas zijn er ook mensen met minder goede bedoelingen die de veiligheid van minderjarigen in gevaar brengen. Een kwetsbare leeftijd op weg naar volwassenheid. De zorg voor een veilige omgeving is daarom essentieel. Maatregelen nemen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, horen daarbij. En voorbereid zijn om adequaat te handelen, als het toch gebeurt.

Misbruik is een lastig onderwerp, ook voor vrijwilligersorganisaties. Helaas zijn er in het Zeeuwse ook voorbeelden te noemen. Het is van belang dat er open over wordt gesproken met vrijwilligers en de achterban. Bescherm kinderen, jongeren én vrijwilligers door afspraken te maken over gedrag en omgang. Bescherm ook uw vrijwilligers tegen ongewenst gedrag/situaties! Uw inzet is hierbij van groot belang!

De volgende vragen spelen wellicht wanneer u hierover nadenkt:

– Wat is nu seksueel grensoverschrijdend gedrag?
– Wat kunt u doen om jet binnen uw organisatie te voorkomen?
– Wat als het uw organisatie treft?
– Wat kunt u en moet u doen?
– Wat zijn mogelijke gevolgen?

Om deze onderwerpen onder de aandacht te brengen worden er deze avond verschillende workshops aangeboden. U kunt deze avond twee workshops kiezen die het beste aansluiten bij uw vragen of situatie.

In veilige handen logo

Datum: maandag 11 december 2017
Tijd: 19.00 – 21.30 uur
Locatie: SMWO (‘s-Heer Elsdorpweg 12, Goes) 
Kosten: Gratis
Uiterste inschrijfdatum: maandag 27 november 2017

 

Inschrijven voor deze bijeenkomst