Deskundigheidsbevordering

Trainers en in veel gevallen scheidsrechters zijn voor de meeste verenigingen onmisbaar. Om deze (veelal) vrijwilligers te faciliteren zijn er verschillende mogelijkheden om hen een goede basis te bieden om aan de slag te gaan met verschillende doelgroepen. Deze specifieke opleidingen worden vaak aangeboden door de verschillende sportbonden.

Borsele Beweegt staat in contact met verschillende verenigingsadviseurs van verschillende sportbonden. Op deze manier kunnen wij een verbindende rol spelen tussen de Borselse sportverenigingen en de verschillende sportbonden. De bonden hebben mogelijkheden om specifieke cursussen of opleidingen te organiseren, geschikt voor (toekomstig) trainers of scheidsrechters. Borsele Beweegt kan inventariseren wat de wensen van meerdere verenigingen zijn en mogelijkheden bespreken om bijvoorbeeld een opleiding of cursus in onze regio te laten plaatsvinden.