Verenigingsondersteuning

Binnen de Borselse sport- en beweegwereld is een belangrijke rol weggelegd voor de sportverenigingen. De verenigingen verzorgen immers het overgrote deel van het lokale sport- en beweegaanbod in de gemeente Borsele. Vele inwoners sporten met veel plezier bij de verschillende verenigingen en proberen hierbij (samen met teamgenoten) de beste prestaties te leveren en doelstellingen te realiseren.

Naast het aanbieden van de sport- en beweegactiviteiten zelf, betekenen de sportverenigingen veel meer voor de maatschappij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het leren samenwerken om doelen te bereiken, het leren omgaan met winst en verlies, het omgaan met spelregels, het respecteren van tegenstanders, medespelers, scheidsrechters en vrijwilligers. Er valt dus door te sporten veel meer winst te behalen dan alleen maar (doel)punten.

Borsele Beweegt wil de sportverenigingen actief ondersteunen om ze gezonder, sterker en vitaler te maken. Hierbij richt de ondersteuning zich op de volgende onderdelen:

–          Beweegaanbod
–          Vrijwilligers en personeel
–          Accommodatie en materialen
–          Financiën
–          Samenwerking
–          Leden
–          Strategie en beleid
–          Marketing
–          Evaluatie

Uitgangspunt bij maatwerk ondersteuning is dat de vereniging gemotiveerd is om zelf aan de slag te gaan ten behoeve van de club. De verenigingsondersteuner neemt niet de dagelijkse leiding van de club over maar geeft tips, handvatten, documentatie en zet zijn of haar netwerk in om clubs te ondersteunen. Uit onderzoek blijkt dat de aandacht en prioriteit die verenigingen zelf geven aan ondersteuningstrajecten, doorslaggevend is voor succes.

Sport heeft niet alleen een doel

Naast sporten met een doel is sporten en bewegen steeds vaker ook een middel om maatschappelijke doelen te realiseren. Zo ook in Borsele. De lokale sportverenigingen kunnen hier ook een belangrijke rol in spelen. Dit in eerste instantie binnen de vereniging, maar ook steeds vaker buiten de vereniging. Hoe mooi is het om de kracht van de sport(vereniging) ook in te zetten op pleintjes of binnen het onderwijs.

Om de sportverenigingen in staat te stellen hun dubbelrol ten aanzien van sport als doel en als middel zo optimaal mogelijk vorm te geven en uit te breiden ondersteunt en faciliteert Borsele Beweegt de sportverenigingen.