Themabijeenkomst “In veilige handen”

20171211

“Wat zie je er leuk uit” zegt hij en geeft een knipoog.
Is dit onschuldig of is dit over de grens?

Heeft uw organisatie vrijwilligers die zich inzetten voor kinderen of jongeren? Mensen met passie die positief betrokken zijn bij de begeleiding van minderjarigen. Helaas zijn er ook mensen met minder goede bedoelingen die de veiligheid van minderjarigen in gevaar brengen. Een kwetsbare leeftijd op weg naar volwassenheid. De zorg voor een veilige omgeving is daarom essentieel. Maatregelen nemen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, horen daarbij. En voorbereid zijn om adequaat te handelen, als het toch gebeurt.

Misbruik is een lastig onderwerp, ook voor vrijwilligersorganisaties. Helaas zijn er in het Zeeuwse ook voorbeelden te noemen. Het is van belang dat er open over wordt gesproken met vrijwilligers en de achterban. Bescherm kinderen, jongeren én vrijwilligers door afspraken te maken over gedrag en omgang. Bescherm ook uw vrijwilligers tegen ongewenst gedrag/situaties! Uw inzet is hierbij van groot belang!

De volgende vragen spelen wellicht wanneer u hierover nadenkt:

– Wat is nu seksueel grensoverschrijdend gedrag?
– Wat kunt u doen om jet binnen uw organisatie te voorkomen?
– Wat als het uw organisatie treft?
– Wat kunt u en moet u doen?
– Wat zijn mogelijke gevolgen?

Op maandag 11 december organiseren wij in samenwerking met de gemeenten Kapelle, Reimerwaal en SMWO Goes de themabijeenkomst “In veilige handen”. Deze bijeenkomst vindt plaats van 19.00 tot 21.30 uur bij SMWO Goes. Deelname is gratis. Aanmelden kan tot 3 december via deze link.

Om deze onderwerpen onder de aandacht te brengen worden er deze avond verschillende workshops aangeboden. U kunt deze avond twee workshops kiezen die het beste aansluiten bij uw vragen of situatie.

Over de grens logo