Borsele Beweegt

Borsele Beweegt stimuleert alle inwoners van de gemeente Borsele tot een gezonde en actieve leefstijl.

Zo ondersteunen we de basisscholen op het gebied van het bewegingsonderwijs en geven wij de hen tips en adviezen om bewegen en gezondheid nadrukkelijker te implementeren in het lesprogramma.

Ook ondersteunen we sportverenigingen en hun vrijwilligers bij de trends en ontwikkelingen waar ze mee te maken hebben of krijgen; een terugloop van vrijwilligers, (jeugd)leden en financiën, aanpassingen van de accommodatie,…

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat inwoners zo lang en goed mogelijk zelfredzaam zijn en dat iedereen kan blijven meedoen in de maatschappij door fysiek en mentaal gezond te zijn. Ook op dit gebied bieden we ondersteuning. Onze leefstijlcoaches werken nauw samen met onder andere huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, diëtisten en voedingsdeskundigen. We bieden zowel ondersteuning in groepsverband als individueel.

Tevens organiseren we gedurende het hele jaar uiteenlopende projecten en activiteiten; van schoolsportdagen voor leerlingen van de basisscholen tot het wandelproject Elke Stap Telt voor volwassenen en van activiteiten in de beweegtuinen tot naschoolse sportactiviteiten.

Ook geven we voorlichtingen over een gezonde en actieve leefstijl, bijvoorbeeld in de vorm van workshops en presentaties.

Het team van Borsele Beweegt bestaat uit vijf medewerkers, met ieder zijn eigen deskundigheid.