JOGG

Sinds 1 januari 2021 is de gemeente Borsele aangesloten bij de landelijke JOGG-aanpak. JOGG staat voor gezonde jeugd, gezonde toekomst.

We willen dat kinderen in Borsele op kunnen groeien in een gezonde leefomgeving, waar het maken van gezonde keuzes heel normaal is.  Maar die omgeving is nu helemaal niet zo gezond.

Het is vaak moeilijk om juiste, gezonde keuzes te maken. Daar willen we iets aan doen. Door samen met andere partijen aan de slag te gaan met projecten en activiteiten die een gezonder aanbod van eten en drinken en meer bewegen stimuleren in de leefomgevingen.

We willen een gemeente zijn waar aandacht is voor gezonde leefstijl in het algemeen en voor gezonde voeding, voldoende bewegen, ontspanning en slapen in het bijzonder. Zodat een gezonde jeugd leidt naar een gezonde toekomst.

Waarom JOGG-Borsele?

Uit onderzoek van de GGD Zeeland blijkt dat 53 % van de kinderen in Borsele tussen de 4 en 13 jaar dagelijks minder dan één uur beweegt en daarmee niet voldoet aan de Beweegrichtlijn. In Borsele heeft 9% van de kinderen ernstig overgewicht. 13%  drinkt meer dan 3 glazen zoete drank per dag drinkt en gebruikt daarmee teveel suiker. Op het gebied van gezonde leefstijl is dus nog veel te winnen.

De JOGG-aanpak

De JOGG-aanpak richt zich op alle kinderen en jongeren van 0 tot en met 19 jaar. De JOGG-aanpak wil de leefomgevingen waar kinderen veel komen gezonder maken: thuis, buurt, school, vrije tijd, sport, werk en media. Alle lokalen partijen uit onderwijs, zorg, bedrijfsleven, sport, welzijn, recreatie en de media werken samen om activiteiten uit te voeren waardoor het voor kinderen gemakkelijker wordt gezonde keuzes te maken. De JOGG-aanpak streeft naar een gezonde leefstijl: genoeg bewegen, gezonde voeding, water drinken en goed slapen.

Meer weten, kijk op www.jogg.nl

Aan de slag

We willen in Borsele aan de slag om ervoor te zorgen dat kinderen vaker buiten spelen, meer water drinken, dagelijks fruit eten en op de fiets of lopend naar school gaan. Met verschillende partijen kijken we welke activiteiten daarbij passen.

Op 23 september 2021 was de startbijeenkomst van JOGG-Borsele. Medewerkers van kinderopvang, scholen, jeugdgezondheidszorg, kinderfysiotherapeuten, speeltuinvereniging, sportaanbieders, voedingscoach, Team Fit waren aanwezig. We hebben samen gekeken wat er allemaal al gedaan wordt op het gebied van gezonde leefstijl bij deze partijen en wat de  plannen zijn voor de komende tijd. Voorbeelden van plannen zijn: beweegactiviteiten na schooltijd, water drinken op school of kinderdagverblijf, fruit eten, voorlichting geven aan ouders over gezonde voeding en bewegen en hoe zij dit in het dagelijks leven kunnen toepassen. JOGG-ambassadeur Erben Wennemars feliciteerde de gemeente Borsele met aansluiting bij de JOGG-aanpak. Hij had een mooie videoboodschap: JOGG-ambassadeur Erben Wennemars feliciteert Borsele – YouTube

Meedoen, tip of vraag?

Wilt u ook meedoen, heeft u een idee of vraag. Neem dan contact op met de JOGG-regisseur Marianne de Kok, via mdekok@borsele.nl of 06- 25 69 40 76

SAMEN MAKEN WE GEZOND GEWOON