Ondersteuning

Borsele Beweegt biedt verschillende vormen van ondersteuning aan. Hieronder treft u een overzicht aan.

Scholen

Meer informatie over ondersteuning aan scholen.
Scholen bieden we o.a. ondersteuning op het gebied van bewegingsonderwijs, speelpleinmethode, motorische screening, weerbaarheid en uitleen van sportmateriaal.

Sportverenigingen

Meer informatie over ondersteuning aan sportverenigingen.
Sportverenigingen bieden we o.a. ondersteuning op het gebied van cursussen en themabijeenkomsten, deskundigheidsbevordering en subsidie.

Leefstijlcoach

Meer informatie over de leefstijlcoach.
De leefstijlcoach stelt zich als doel dat inwoners zo lang en goed mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen (zelfredzaamheid) en dat iedereen mee kan doen in de samenleving (maatschappelijke participatie) door fysiek en mentaal gezond te blijven (gezondheid-vitaliteit).

Praktische Ondersteuning

Naast ondersteuning aan scholen en sportverenigingen, bieden wij ook ondersteuning aan “particulieren”.
Heeft u een vraag op het gebied van sport en bewegen? Neem dan contact met ons op!