Ondersteuning

Borsele Beweegt biedt verschillende vormen van ondersteuning aan. Hieronder treft u een overzicht aan.

Scholen

Meer informatie over ondersteuning aan scholen.
Scholen bieden we o.a. ondersteuning op het gebied van bewegingsonderwijs, speelpleinmethode, motorische screening, weerbaarheid en uitleen van sportmateriaal.

Sportverenigingen

Meer informatie over ondersteuning aan sportverenigingen.
Sportverenigingen bieden we o.a. ondersteuning op het gebied van cursussen en themabijeenkomsten, deskundigheidsbevordering en subsidie.

Praktische Ondersteuning

Naast ondersteuning aan scholen en sportverenigingen, bieden wij ook ondersteuning aan “particulieren”.
Heeft u een vraag op het gebied van sport en bewegen? Neem dan contact met ons op!