Privacy Statement

Borsele Beweegt is onderdeel van de gemeente Borsele. De gemeente Borsele hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van www.borselebeweegt.nl. Informatie over hits en bezoeken aan de website wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen.

De ten behoeve van digitaal aangevraagde producten of per e-mail verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie en uitsluitend op basis van wettelijke verplichtingen aan derden beschikbaar gesteld.