Aanbod op de kaart!

Check hier al het aanbod op het gebied van sporten, bewegen en gezondheid

Bootcamp Battle

Kom je uitleven vrijdag in de herfstvakantie! Sportieve vakantieactiviteit voor alle Borselse basisschoolkinderen!

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportieve of creatieve les.

Borsele Beweegt is een onderdeel van de gemeente Borsele en werkt intensief samen met onder andere:

Gemeente Borsele

Bons

VrijwilligersHuis

Borsele voor Elkaar

Centrum voor Jeugd en Gezin Borsele

Jongerenraad Borsele

Seniorenraad Borsele