Jeugdfonds Sport & Cultuur en Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland creëert sportkansen voor kinderen vanaf 4 tot en met 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.

Sinds 3 juli 2014 is de gemeente Borsele aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland. Voor algemene informatie over het fonds verwijzen wij u naar de website van Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland.

Sinds 1 januari 2022 is de gemeente Borsele ook aangesloten bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Hierdoor kunnen ook volwassenen (18 jaar en ouder) die niet voldoende financiële middelen hebben deelnemen aan sport en cultuur.

Voor specifieke vragen over het Jeugdfonds Sport & Cultuur en/of over het Volwassenenfonds Sport & Cultuur kunt u contact opnemen met Joyce Buijze.

Logo Volwassenenfonds