Gemeenteraad stemt in met Actieplan sport, bewegen en gezondheid 2022-2025

12-04-2022

Afgelopen donderdag, 7 april, heeft de gemeenteraad het Actieplan sport, bewegen en gezondheid vastgesteld. Dit actieplan, dat de naam ‘Meebewegen’ heeft gekregen, heeft een looptijd van 2022 t/m 2025.

Het actieplan is gebaseerd op het Nationaal Sportakkoord en het Zeeuws Sportakkoord en heeft een nauwe relatie met het Actieplan Sociaal Domein, het Nationaal Preventieakkoord en het Lokaal Preventieakkoord en JOGG.

De visie van het actieplan luidt:
“Een leven lang sport en bewegen voor alle inwoners van Borsele en daarmee een gezonde leefstijl, ontmoeting, verbinding en participatie stimuleren”. 

We hebben vijf ambities geformuleerd:
1. Inclusief sport en bewegen; iedereen doet mee!
2. Ruimte voor sport en bewegen
3. Vitale sport- en beweegaanbieders
4. Vaardig in bewegen
5. Een vitale en gezonde Borselse samenleving

Per ambitie hebben we aangegeven wat we precies willen bereiken, hoe we dat willen gaan doen en met wie we willen samenwerken. Immers: een gezonde en vitale samenleving maak je samen!

We staan in de startblokken om uitvoering te gaan geven aan het actieplan sport, bewegen en gezondheid!

Het hele Actieplan sport, bewegen en gezondheid kunt hier lezen.