JOGG-Borsele 2021-2023

15-01-2024

De gemeente Borsele is in 2021 gestart met de JOGG-aanpak. JOGG staat voor gezonde jeugd, gezonde toekomst.
We hebben een plan van aanpak geschreven. En we zijn aan de slag gegaan met de JOGG-doelen: meer water drinken, bewegen, dagelijks fruit eten, lopend en fietsend naar school, gezonde keuzes in sportkantines en aandacht voor gezonde leefstijl op school en kinderopvang. Samen met onder andere scholen, kinderopvang, verenigingen, bibliotheek en de jeugdgezondheidszorg hebben we allerlei acties en activiteiten gedaan. Bijvoorbeeld de ‘Borsele drinkt water’ week en de campagne ‘Trommel zonder rommel’.
Hieronder leest u wat we hebben bereikt.
En we gaan verder: ook de komende jaren blijft Borsele JOGG-gemeente. Dit voorjaar maken gaan we met verschillende partners kijken welke onderwerpen we de komende jaren oppakken. Zodat de kinderen en jongeren in Borsele kunnen opgroeien in een gezonde leefomgeving, waar het maken van gezonde keuzes heel normaal is. Heeft u een leuk idee of wilt u met uw organisatie meewerken. Neem dan contact op met de JOGG-regisseur: Marianne de Kok, jogg@borsele.nl of 06-25 69 40 76