Opstart binnensport en opening sportkantines vanaf 1 juli

02-07-2020

Op 24 juni heeft premier Mark Rutte tijdens de persconferentie onder andere aangekondigd dat per 1 juli de binnensport weer opgestart mag worden en dat ook sportkantines vanaf die dag weer opengesteld mogen worden.

Aangepast protocol verantwoord sporten
In verband met de openstelling van de binnensport en sportkantines per 1 juli heeft Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) samen met NOC*NSF het Protocol verantwoord sporten aangepast.
Dit aangepaste protocol wordt ook online geactualiseerd:
https://nocnsf.nl/sportprotocol.
In aanvulling op dit protocol heeft de VSG, samen met enkele gemeenten en bedrijfspartners, een handreiking opgesteld voor de meer technische aspecten van het verantwoord en veilig openstellen van de binnensportaccommodaties. Deze handreiking is te raadpleging via:
https://sportengemeenten.nl/publicaties/sport-en-coronavirus/.

Uitgangspunten openstelling binnensport
Nadere informatie over de openstelling van de binnensport is te vinden op de website
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
Op deze site treft u ook nadere informatie aan over de geldende maatregelen per 1 juli voor sport in het algemeen (zowel voor jongeren als volwassenen), over sporten in de buitenlucht, over zwemmen en over activiteiten, evenementen en toernooien.

Uitgangspunten openstelling sport- en verenigingskantines
De sport- en verenigingskantines kunnen per 1 juli weer worden opengesteld. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor de horeca. In het Protocol verantwoord sporten is aangegeven dat hiervoor dan ook de richtlijnen uit het protocol van Koninklijke Horeca Nederland moeten worden gevolgd. Op lokaal of regionaal niveau kunnen aanvullend afspraken worden gemaakt over het gebruik van sport- en verenigingskantines.
Nadere informatie over openstelling van de horeca treft u aan op de website:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven/horeca

Eigen verantwoordelijkheid
Voor zowel het opstarten van de binnensport als het openstellen van de sportkantines geldt dat dit de eigen verantwoordelijkheid van de betreffende sportaanbieder is. Het is niet noodzakelijk om bij de gemeente te melden dat u weer gebruik gaat maken van een binnensportaccommodatie en/of dat de sportkantine weer opengaat. U dient zich uiteraard wel aan de geldende regels te houden en de noodzakelijke maatregelen te treffen. Het betreft hier zowel regels en maatregelen m.b.t. Corona als ook andere (gemeentelijke) regels, welke zijn vastgelegd in de huur-/gebruiksovereenkomst, het reglement op het gebruik van de buitensportaccommodaties en/of de Drank- en Horecavergunning. Een overzicht van de geldende maatregelen per 1 juli treft u aan in de bijlage.

Steunmaatregelen
Zoals u wellicht heeft vernomen, heeft het kabinet een extra bedrag van € 110 miljoen beschikbaar gesteld om de financiële gevolgen van het coronavirus voor sportverenigingen in de periode 1 maart tot 1 juni zoveel mogelijk te compenseren. Het betreft hier een regeling m.b.t. kwijtschelding van de huren voor sportverenigingen en één voor amateursportverenigingen met een (gedeeltelijk) eigen accommodatie.  Op dit moment wordt hard gewerkt aan de ‘inrichting’ van beide regelingen.
Het is de verwachting dat de VSG deze regelingen uiterlijk 15 juli publiceert. Wij gaan ervan uit dat wij u na deze datum nadere informatie kunnen verstrekken over deze regelingen.
Bovendien wordt bekeken of er een eventueel tweede steunpakket voor sport vanuit de Rijksoverheid komt. Zodra hier meer over bekend is, informeren wij u hierover.

Vragen:
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Chris Bras, onze verenigingsondersteuner, via telefoonnummer 0113-238475 of e-mail:
cbras@borsele.nl